Vorming Sociale Verkiezingen - ABVV Mechelen+Kempen

Ben je voor het eerst kandidaat bij de komende sociale verkiezingen in Mechelen of de Kempen? Schrijf je dan in voor de vorming sociale verkiezingen. ABVV Mechelen+Kempen vertrouwt voor zijn militantenvorming op Vorming & Actie vzw.


Vorming voor nieuwe kandidaten

Deze vorming heeft als doel kandidaten die voor het eerst opkomen bij sociale verkiezingen te oriënteren in het sociaal overleg op bedrijfsniveau.

Als nieuwe kandidaten of pas verkozenen leren we wat het verschil is tussen de Ondernemingsraad, het Comité voor preventie en bescherming van de werknemers en de Syndicale afvaardiging. We onderzoeken hun bevoegdheden en hoe ze best samenwerken. We bekijken ook hoe de sociale verkiezingen verlopen. Deze vorming is een kennismaking met de vakbond in al haar aspecten.

De vorming gebeurt afwisselend in kleine groepen en in de volledige groep. Dit geeft iedereen de kans om het woord te nemen en te luisteren.

Schrijf je hier in

Vorming sociale verkiezingen voor nieuwe kandidaten in Mechelen+Kempen


Ik ben lid van het ABVV *

Velden met een * zijn verplicht

Het Vlaams ABVV en zijn vzw's verwerken persoonsgegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (=AVG).

Als je meer wenst te weten over ons Privacybeleid, surf dan naar http://www.vlaamsabvv.be/privacy.

Contact

  • Ingrid Poortman - Secretariaatsmedewerker Vorming en Actie - 015 29 90 42