Jouw studentenjob

Alles over je rechten en plichten als werkende student, zowel tijdens als buiten de vakanties.

Magik? | 2018
Brochure | 48 blz.
Gratis


Doelgroep: Jongeren
Prijs: Gratis

Jobstudent en arbeid

  • Wie kan aan de slag als jobstudent?
  • Wanneer aan het werk als jobstudent?
  • Jobstudenten moeten werken met een contract
  • Wat moet er in het contract staan?
  • Voorbeeld van een studentencontract
  • De proefperiode
  • Hoeveel verdient een jobstudent?
  • Hoeveel uren mag een jobstudent werken?
  • Jobstudent en werken op zondag
  • Jobstudent en feestdagen
  • Jobstudent en ontslag

Jobstudent en sociale zekerheid

  • De sociale zekerheidsbijdrage
  • Vrijstelling van RSZ-bijdrage
  • Jobstudent en RSZ-bijdrage
  • Jobstudent en solidariteitsbijdrage
  • Jobstudent en ziekte / ziekteverzekering
  • Bon Gratis Magik?-Lid
  • Jobstudent en kinderbijslag
  • Jobstudent en arbeidsongeval
  • Jobstudent en schoolverlater

Jobstudent en fiscaliteit

  • Algemeen
  • Jobstudent en bedrijfsvoorheffing
  • Jobstudent als persoon ten laste (PTL)
  • Jobstudent en zelf belastingen betalen?

Jobstudent en interimarbeid

  • Jobstudent en interimarbeid

Wat is het ABVV... de vakbond!

  • Solidariteit
  • Syndicalisme
  • Hoe zit het ABVV in elkaar?
  • De vakbond voor scholieren en studenten: Magik?

Ons Standpunt

  • Het is goed dat studenten werken
  • Studentenwerk verdient beter

Downloads

Lees ook

Zoek op trefwoord

jobstudenten